2024. május 28. , 10:12
Köszöntjük Emil, Csanád nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 
 
EUvonal
Információk

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szerveztszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabály jegyzék 

SZMSZ - Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat
SZMSZ - Kapuvár Városi Önkormányzat 2019.10.30-2021.09.30. (ARCHIVÁLVA  - 2021.09.30.)
 

HSZMSZ - Kapuvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
HSZMSZ - Kapuvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2020.03.01-2021.12.31(ARCHIVÁLVA - 2021.12.31.)
   


Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat - hatályos 2023.06.01-től

Adatkezelési nyilvántartás - hatályos 2023.06.01-től

Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat - hatályos 2019.11.01-től (ARCHIVÁLVA - 2023.05.31.)

Adatkezelési nyilvántartás - hatályos 2019.11.01-től (ARCHIVÁLVA - 2023.05.31.)

Adatvédelmi szabályzat - (ARCHIVÁLVA - 2019.10.31.)

Másolatkészítési szabályzat - hatályos 2018. május 1-től 


2. -

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Önként vállalt feladatok (SZMSZ 1. sz. melléklete)        


II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve:
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/szervezet/

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/szervezet/

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/ugyintezes/

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
Általános illeték: 3.000 Ft, a különös eljárásra vonatkozó illetékek meghatározása az illetéktörvényben
Az egyes ügycsoportokra vonatkozó illetékek: http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/ugyintezes/

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/ugyintezes/

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:
Polgármesteri Hivatal 9330. Kapuvár, Fő tér 1.
Polgármesteri Hivatal 9331. Kapuvár, Pf.: 44.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Minden munkanap

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája:
http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/

 

III. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgálatások megnevezése, tartalmának leírása, igénybevételének rendje, valamint díjak és az abból adott kedvezmények mértéke:

 

IV. A szerv nyilvántartásai

Nyilvántartások jegyzéke - frissítve: 2015.09.14. 

Közzétételi szabályzat   (ARCHIVÁLVA - 2015. június 30.)
Közzéteteli szabályzat - (ARCHIVÁLVA - 2021. augusztus 31.)  

Közzétételi szabályzat - Hatályos 2021. szeptember 1-jétől 

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat (ARCHIVÁLVA - 2017. június 14.) 

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat - (ARCHIVÁLVA  - 2018. július 25.)

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat  - Hatályos 2018. július 26-tól

Iratkezelési szabályzat - hatályos 2018. május 1-től    (ARCHIVÁLVA - 2018.12.31.)


Iratkezelési szabályzat - hatályos 2019. január 1-től 

Iratkezelési szabályzat jóváhagyása   


V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:

  • Kapuvári kerékpáros régió (magyar-német-angol nyelven)
  • Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás (magyar-német-angol nyelven)
  • Kapuvári kerékpáros régió – Határtalan mobilitás (magyar-német-angol nyelven)
  • Mutatkozzunk be a nagyközönség előtt (kiadvány és CD, magyar-szlovák nyelven)
  • A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével 
  • Hany Istók Kerékpáros Centrum a Hanság szívében (magyar-angol, magyar-német nyelven)
  • A Hanság fővárosa Kapuvár (magyar, német és angol nyelven)
  • A Remény szigete Érbetegeknek – Kapuvári szénsavgázfürdő, Angiológiai terápia-rehabilitáció (angol, német nyelven)
  • A Hanság fővárosa – A lehetőségek szigete – Ipari Park kiadvány (magyar, német, angol nyelven)

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása:

A nyilvános kiadványok témája turisztikai jellegűek, amelyek Kapuvár város nevezetességeit, földrajzi adottságait, idegenforgalmi vonzerejét mutatják be.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja:

A várost népszerűsítő rendezvényeken kerül kiosztásra.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye:

A nyilvános kiadványok ingyenesek.

További megvásárolható helyi és helytörténeti kiadványok.


VI. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:
A képviselő-testület, illetve bizottságai elé kerülő előterjesztéseket az ügyintézők készítik elő az osztály-, illetve az irodavezető koordinálásával. Az előterjesztés a jegyzőnek kerül bemutatásra, aki kijelöli azokat a személyeket, akiknek az ellenőrzése még szükséges az előterjesztés véglegesítéséhez. Az előterjesztés a jegyző és a polgármester jóváhagyását követően kerülhet a képviselő-testület illetve a bizottságok elé.

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja:
A lakosság nagy részét érintő rendeletek tervezete lakossági megvitatásra, véleményezésre kerül, amennyiben az SZMSZ-ben meghatározott személyek azt kezdeményezik. A jogszabályok által előírt előzetes vélemények bekéréséért a rendeletet előkészítő ügyintéző felelős. A képviselő-testületi döntések lakosságot érintő része lakossági fórumon is megvitatásra kerül, amennyiben azt a polgármester indokoltnak látja.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:
Az Mötv.-ben és az SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint. A testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többség az Ötv-ben és az SZMSZ-ben meghatározott esetekben szükséges.

A testületi szerv ülésének helye: 9330. Kapuvár, Fő tér 1.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje: http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/ules/

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje:  Minden hónap utolsó hétfője.

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje:
Zárt ülések kivételével bárki részt vehet a testületi üléseken.

A testületi szerv üléseinek napirendje:  http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/ules/

A testületi szerv döntéseinek felsorolása:
    Képviselő-testületi határozatok: http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/hatarozat/
    Képviselő-testületi rendeletek:  http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/rendelet/

 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása:
    Képviselő-testületi határozatok: http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/hatarozat/
    Képviselő-testületi rendeletek:  http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/rendelet/

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma: http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/ules/

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai: http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/ules/

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/ules/

7. Összefoglaló a vélemények észrevéleleiről, és az észrevételek elutasításának indokairól


VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:  http://www.kapuvar.hu/informacio/palyazat/


IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: http://www.kapuvar.hu/onkormanyzat/hirek/


X. Közérdekű adatok igénylése

Igénybejelentés szóban vagy írásban a Humán Iroda Titkársági Osztályára.
A közérdekű adatok megismerhetőségéről a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester dönt, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyző dönt.


Közzétételi szabályzat  (ARCHIVÁLVA - 2015. június 30.)
Közzéteteli szabályzat - hatályos 2015. július 1-től  

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat

Adatvédelmi szabályzat   (ARCHIVÁLVA - 2015. július 19.) 
Adatvédelmi szabályzat - hatályos 2015. július 20-tól  


XI. Közzétételi listák

1. Szervezeti, szemémélyzeti adatok
    1.1 Kapcsolatok, szervezet, vezetők
    1.2 A felügyelt költségvetési szervek
    1.3 Gazdálkodó szervezetek
    1.4 Közalapítványok
    1.5 Lapok
    1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
    1.7 Költségvetési szervek
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3. Gazdálkodási adatok
    3.1 A működés törvényessége, ellnőrzések
    3.2 Költségvetések, beszámolók
    3.3 Működés

 Webkamera

WEBKAMERA TELJES MÉRETBEN ITT!

Linkajánló

Kapuvári Kormányablak

Magyarország.hu Kormányzati Portál

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


 


 

        

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision