2019. augusztus 20. , 17:54
Köszöntjük István, Vajk nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Települési támogatás – rendkívüli települési támogatás


Ügy típusa: Szociális ügyek

Ügy fajtája:

Települési támogatás – rendkívüli települési támogatás

Eljárás típusa:

Önkormányzati hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben Kapuvár Város Polgármestere

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén):

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 • kérelem formanyomtatványon,
 • lakcímkártya, személyazonosító igazolvány, TAJ szám
 • jövedelemigazolás, kereseti igazolás, illetve jövedelemnyilatkozat formanyomtatványon,
 • kérelem indokainak hitelt érdemlő dokumentálása számlával, igazolással

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Személyesen, vagy meghatalmazott útján formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben, a Kapuvári Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálati helyiségében 

Ügyfélfogadás ideje:

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásának ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1000 óráig

szerdán           800-1000 óráig

A rendkívüli települési támogatás kifizetésének ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             1000-1100 óráig

szerdán           1000-1100 óráig


Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülés.

Fellebbezési határidő:

nincs

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

Kapuvár Város Polgármestere rendkívüli települési támogatást nyújthat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő kérelmezőnek, akinek az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg

 • családban élők, családdal egy lakásban élő egyedülálló, valamint az egy lakásban együtt élő egyedülállók esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, jelenleg 42.750,-Ft,
 • a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos, vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át, jelenleg 49.875,-Ft,
 • egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, jelenleg 85.500,-Ft.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

Honlapról letölthető formanyomtatvány   

 

Időpontfoglalás:

nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 • Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.  A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.
Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision