2018. február 20. , 08:18
Köszöntjük Aladár, Álmos nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés


Települési támogatás – rendkívüli települési támogatás


Ügy típusa: Szociális ügyek

Ügy fajtája:
Települési támogatás – rendkívüli települési támogatás (szociális ügy)

Eljárás típusa:
Önkormányzati hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben Kapuvár Város Polgármestere

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:
Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem formanyomtatványon,

  • lakcímkártya, személyazonosító igazolvány, Taj szám

  • jövedelemigazolás, kereseti igazolás, illetve jövedelemnyilatkozat formanyomtatványon,

  • kérelem indokainak hitelt érdemlő dokumentálása számlával, igazolással

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

illetékmentes

 

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Személyesen, vagy meghatalmazott útján formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben, a Kapuvári Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálati helyiségében

 

Ügyfélfogadás ideje:
A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásának ügyfélfogadási rendje:
hétfőn             800-1000 óráig
szerdán           800-1000 óráig

A rendkívüli települési támogatás kifizetésének ügyfélfogadási rendje: hétfőn             1000-1100 óráig
szerdán           1000-1100 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):
21 nap

Fellebbezési határidő:
15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):
A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a személyeket, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek. Támogatásra jogosult, akinek az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg családban élőknél a 42.750,-Ft/főt, gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetében, ahol fogyatékos, vagy tartós és súlyos beteg él a 49.875,-Ft/fő-t, egyedül élő esetén a 85.500,-Ft-ot.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

Honlapról letölthető a formanyomtatvány

Időpontfoglalás:
nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól

  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

  • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.  A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision