2020. április 10. , 04:25
Köszöntjük Zsolt nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Települési támogatás - helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény


Ügy típusa: Szociális ügyek

Ügy fajtája:

Települési támogatás – helyi közlekedéshez nyújtott utazási kedvezmény

Eljárás típusa:

Önkormányzati hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben Kapuvár Város Polgármestere

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén):

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem formanyomtatványon,
  • diákigazolvány, nyugdíjas törzsszám,
  • a megvásárolt bérletjegy igazoló szelvénye


Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

illetékmentes


Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Személyesen, illetve az oktatási intézmények gyűjtik össze a tanulók kérelmeit és juttatják el meghatalmazott útján a Polgármesteri Hivatalba.


Ügyfélfogadás ideje:

A Kapuvári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig, 1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülés.

Fellebbezési határidő:

nincs

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

Az önkormányzat támogatást biztosít a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedésben kedvezményes bérlet igénybevételére a nyugdíjasok, tanulói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozaton tanuló egyetemisták, főiskolások, valamint Kapuvár város általános és középiskoláiban tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok, továbbá azon kérelmezőnek, akinek az egy főre számított családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, jelenleg 71.250,-Ft-ot. A támogatás naptári évre, illetve a tanuló jogviszony időtartamára szól, a negyedéves bérlet árának időarányos részére, legfeljebb négy negyedévre.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

Honlapról letölthető formanyomtatvány    
 

Időpontfoglalás:
nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól
  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
  • 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási, utazási kedvezményekről
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.  A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision