2020. április 10. , 03:55
Köszöntjük Zsolt nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Házassági név megváltoztatása


Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek

Ügy fajtája:

Házassági név megváltoztatása

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. A kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Kapuvári Polgármesteri Hivatal  Anyakönyvvezetője

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány,vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Házassági anyakönyvi kivonat.

Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

3.000,- Ft általános közigazgatási hatósági illeték, illetékbélyegben leróva

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

A házassági név módosítására irányuló kérelmet személyesen kell benyújtani. Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön kötötte, a kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése.

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig 1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

azonnal

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

Házassági névviselés módosítása

A házassági név az a név amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvben ( továbbiakban Ptk.) felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.

A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

Időpontfoglalás:

nincs, telefonon időpont  egyeztetés célszerű

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • 429/2017.(XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision