2020. április 10. , 05:53
Köszöntjük Zsolt nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele


Ügy típusa: Ipari- Kereskedelmi - Vállalkozási igazgatási ügyek

Ügy fajtája:

Bejelentés- köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város  Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:

Kapuvár város  közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A telep használatára jogosító szerződés, egyéni vállalkozói igazolvány, ill. arra vonatkozó igazolás, valamint a társas vállalkozás igazolása /cégbejegyzés/

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Eljárási illeték 5.000,-Ft, melyet az eljárás megindításakor átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye feltüntetésével kell megfizetni Kapuvár Városi Önkormányzat 10700426-46775308-51100005 számlaszámára.

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Az ipari tevékenység bejelentése kérelemre indul. A telepengedély iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz. Gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot a hivatallal.

 A kérelemhez mellékelni kell:

  • egyéni vállalkozói igazolvány/igazolás,
  • gazdasági társaság esetében cégkivonat/végzés, aláírási címpéldány,
  • meghatalmazás írásban képviseleti eljárás esetében,
  • nem kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó okirat (tulajdoni lap kivételével),bérleti szerződés vagy társtulajdonos hozzájárulása
  • haszonélvezet esetén – amennyiben nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
  • az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot,
  • 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedélyt

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn          800-1200 óráig

szerdán        800-1200 óráig

csütörtökön   800-1200 óráig 1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

8 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenységek (a továbbiakban: ipari tevékenység) bejelentés kötelesek. A jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve ennek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 18.§ (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A fenti rendelet alapján a telepeket nyilvántartásba kell venni.

A nyilvántartás ITT letölthető (Frissítés: Folyamatos) 

A nyilvántartás publikációs oldalának használata:

  1. Publikálás típusa: "Telep"
  2. Telep típusa: a megfelelő típus kiválasztandó!
  3. Betöltés nyomógombbal a nyilvántartás letöltődik, majd szükség esetén a navigációs gombok segítségével lapozhatunk.


Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne:

Kapuvár város OHP portálon benyújtható ürlapjai itt elérhetőek!


Időpontfoglalás:

Nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.(XII.31.) Kormány rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL.tv., az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok  alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.)Korm. rendelet

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

 


 
Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision