2021. május 11. , 23:51
Köszöntjük Ferenc nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
EUvonal
Bizottságok

Humán Bizottság

Bizottság feladata

Döntési jogköre (átruházott hatáskörben) van az alábbi ügyekben:

 • szociális helyzet alapján lakásigénylők nyilvántartásba vétele és törlése felülvizsgálat során,
 • döntés tanulmányi ösztöndíj kérelmek elbírálásáról,

Javaslattevő, véleményező (állásfoglaló) képviselő-testületi döntést előkészítő jogköre van az alábbi ügyekben:

 • az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, módosítása, hatályosulása,
 • polgármesteri hivatal belő szervezete és ügyrendje, munkarendje, ügyfélfogadási rendje,
 • képviselő-testület, valamint a bizottságok működésének törvényessége,
 • valamennyi önkormányzati rendelet-tervezet,
 • az EU-s jogszabályokkal kapcsolatos jogharmonizációs feladatok, a jogharmonizáció megteremtésére irányuló kezdeményezések, rendelet-módosítások, rendeletalkotások,
 • képviselő-testület munkaterv-tervezete,
 • képviselő-testület hatásköreinek átruházására vonatkozó javaslatok,
 • önkormányzati képviselők tiszteletdíja, természetbeni juttatása,
 • vita esetén állást foglal hatásköri kérdésekben,
 • állást foglal ügyrendi kérdésekben,
 • Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása,
 • a város által adományozható kitüntetések, díjak adományozására vonatkozó javaslat,
 • más önkormányzatokkal való együttműködés,
 • társulási megállapodások
 • a meglevő testvérvárosi kapcsolatok értékelése, új testvérvárosi kapcsolatok kialakítása,
 • nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos együttműködés,
 • jegyzőnek az ügyintézés egyszerűsítésére, korszerűsítésére tett intézkedései,
 • figyelemmel kíséri Kapuvár Városi Önkormányzat Honlapjának szerkesztését, javaslatot tesz a város és a lakosságot érintő cikkek, hirdetmények, rendeletek, határozatok stb. közzétételére,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat PR tevékenységét, javaslatot tesz annak fejlesztésére,
 • rendvédelmi szervekkel való kapcsolattartás, tájékoztatók, beszámolók,
 • az orvosi körzetek területének megállapítása,
 • egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás)
 • egészségügyi ellátás, gyógyszertár működtetése,
 • gyermekek napközbeni ellátása
 • szociális gondoskodás-fejlesztési lehetőségei, intézmények működési engedélye, szervezeti és működési szabályzatok,
 • szociálpolitika helyi elvei (munkanélküliség kezelése, új pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szociálpolitikai elveinek kidolgozása, új természetbeni ellátások kidolgozása),
 • lakáskoncepció, lakáskérelmek, lakbérmódosítások,
 • intézményi térítési díjak,
 • központi ügyelet Kapuváron,
 • szociális szolgáltatás-tervezési koncepció,
 • a város óvodai- nevelési, közművelődési koncepciója,
 • nevelési intézmény nevelési, illetve pedagógiai programja, művelődési központ művelődési programja,
 • közművelődési és sport intézmények létesítése, átszervezése, megszüntetése, tevékenységi körének módosítása, alapító okirata, azok módosítása,
 • a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó intézményvezetői megbízások elnyerésére meghirdetett pályázati kiírások, pályázatok
 • művészeti alkotás, emléktábla közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezése, áthelyezése, lebontása,
 • a nem önkormányzati tulajdonú épületen művészeti alkotás, emléktábla elhelyezése,
 • óvodai, kulturális, sport célú pályázatok,
 • a közművelődési, ifjúsági és sport tevékenységet érintő pénzügyi-gazdasági, vagyoni előterjesztések,
 • a társadalmi és egyéb szervek eseti támogatása.
 • helyi esélyegyenlőségi program

Ellenőrzési jogköre van az alábbi ügyekben:

 • a Képviselő-testület rendeleteinek hatályosulása, önkormányzati határozatok végrehajtása,
 • képviselői kérdések, bejelentések, interpellációk intézése,
 • ügyfélfogadás rendjének betartása,
 • képviselő-testület tagjait megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek érvényesülése.
 • társadalmi és egyéb szervezeteknek juttatott önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzése, beszámoltatás útján
 • a hatáskörébe tartozó intézmények működése tárgyi és személyi feltételei tekintetében,
 • nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtására vonatkozóan.

Egyéb jogkörei:

 • ellátja képviselő-testület döntési jogkörébe tartozó titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

Bizottság tagjai

Elnök:
    Horváth László 
 

Képviselő tagok:
   Dr. Benedek Zoltánné Dr. Vincze Eszter
   Najdek Lászlóné
   Illés-Barta Bernadett

Külsős tagok: 
   Kóczán Mihályné
   Böcskör Zsolt
   Cserpesné Takács Hilda

Webkamera

WEBKAMERA TELJES MÉRETBEN ITT!

Linkajánló

Kapuvári Kormányablak

Magyarország.hu Kormányzati Portál

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara


 


 

        

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision