2018. február 19. , 01:12
Köszöntjük Zsuzsanna nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés


Települési támogatás – Lakhatási támogatás


Ügy típusa: Szociális ügyek

Ügy fajtája:

Települési támogatás – Lakhatási támogatás

Eljárás típusa:

Önkormányzati hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város Polgármestere

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén): -

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem formanyomtatványon,
  • vagyonnyilatkozat formanyomtatványon,
  • jövedelemigazolás, illetve jövedelem nyilatkozat formanyomtatványon,
  • tanulói jogviszony igazolása,
  • a fogyasztói azonosító számot tartalmazó utolsó havi részszámla, elszámoló számla, vagy közüzemi szerződés másolat,
  • lakcímkártya, személyazonosító igazolvány.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:
Illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):
A Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. számú iroda), vagy levélben formanyomtatványon lehet benyújtani egész évben.

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1200 óráig
szerdán           800-1200 óráig
csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

elintézés: 21 nap; fellebbezés: 15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, jelenleg 57.000,-Ft-ot, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Azon személyek esetében, akik önkormányzati bérlakásban élnek, a támogatás a bérleti díj csökkentésére kérhető. Azon személyek esetében, akik távfűtéses lakásban élnek, a támogatás a távfűtés díjának csökkentésére kérhető. Egyéb esetekben a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás díjának csökkentésére lehet a támogatást kérni.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Honlapról letölthetőek a formanyomtatványok   

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól


Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision