2020. április 2. , 13:46
Köszöntjük Áron nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Települési támogatás – Lakhatási támogatás


Ügy típusa: Szociális ügyek

Ügy fajtája:

Települési támogatás – Lakhatási támogatás

Eljárás típusa:

Önkormányzati hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén):

Kapuvár Város Polgármestere

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

  • kérelem formanyomtatványon,
  • vagyonnyilatkozat formanyomtatványon,
  • jövedelemigazolás, illetve jövedelem nyilatkozat formanyomtatványon,
  • tanulói jogviszony igazolása,
  • a fogyasztói azonosító számot és szerződésszámot tartalmazó utolsó havi közüzemi részszámla, elszámoló számla, vagy közüzemi szerződés másolat,
  • lakcímkártya, személyazonosító igazolvány.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. számú iroda), vagy levélben formanyomtatványon lehet benyújtani egész évben.

Ügyfélfogadás ideje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig, illetve  1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

elintézés: 8 vagy 60 nap; fellebbezés: 15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, jelenleg
57.000,-Ft-ot, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Azon személyek esetében, akik önkormányzati bérlakásban élnek, a támogatás a bérleti díj csökkentésére kérhető. Azon személyek esetében, akik távfűtéses lakásban élnek, a támogatás a távfűtés díjának csökkentésére kérhető. Egyéb esetekben a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás díjának csökkentésére lehet a támogatást kérni.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Honlapról letölthetőek.

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
  • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  • 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfeleket megilleti a szakszerű, egyszerű, együttműködő és jóhiszemű eljárás, a törvény előtti egyenlőség és egyenlő bánásmód, a jogszabályban meghatározott határidőn belül hozott döntéshez való jog, valamint az eljárás során az anyanyelv használatának joga. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni és együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision