2018. január 21. , 03:33
Köszöntjük Ágnes nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés


Zaj- és rezgésvédelem


Ügy típusa: Környezetvédelem

Ügy fajtája:
Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyek üzemi-, és szabadidős zajforrások esetén

Eljárás típusa:
Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén): -

Illetékességi területe:
Kapuvár város közigazgatási területe.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlap.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:
Kérelem benyújtásakor 5.000,- Ft értékű illetékbélyeg.

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):
A Polgármesteri Hivatal Humán Iroda  Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. számú iroda) ügyfélfogadási időben, vagy levélben (cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.) egész évben benyújtható.

Ügyfélfogadás ideje:
A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn       800-1200 óráig
szerdán     800-1200 óráig
csütörtökön 800-1200 óráig       1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):
elintézés: 21 nap; fellebbezés: 15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek kérelemre, vagy hivatalból indulhatnak. Kérelem kizárólag a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlap benyújtásával történhet. A benyújtott kérelem alapján Kapuvár Város Jegyzője az ügyintézési határidőn belül döntést hoz az adott üzemi-, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapításáról.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Honlapról letölthető a nyomtatvány.

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
  • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
  • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision