2020. április 5. , 12:44
Köszöntjük Vince nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Zajkibocsátási határérték megállapítás


Ügy típusa: Környezetvédelem

Ügy fajtája:

Üzemi-, szabadidős zajforrások zajkibocsátási határérték megállapításának ügye

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

KapuvárVáros Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén): -

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Kérelem benyújtásakor 5.000,-Ft értékű illetékbélyeg.

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. számú iroda) ügyfélfogadási időben, vagy levélben (cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.) egész évben benyújtható.

Ügyfélfogadás ideje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200óráig   1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

elintézés: 8 vagy 60 nap; fellebbezés: 15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az üzemi, szabadidős létesítmények zajkibocsátási határérték megállapításáravonatkozó hatósági ügyek kérelemre, vagy hivatalból indulhatnak. Kérelem kizárólag a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlap benyújtásával történhet. A benyújtott kérelem alapján Kapuvár Város Jegyzője az ügyintézési határidőn belül döntést hoz az adott üzemi-, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapításáról.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Honlapról letölthető a nyomtatvány.

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
  • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
  • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfeleket megilleti a szakszerű, egyszerű, együttműködő és jóhiszemű eljárás, a törvény előtti egyenlőség és egyenlő bánásmód, a jogszabályban meghatározott határidőn belül hozott döntéshez való jog, valamint az eljárás során az anyanyelv használatának joga. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni és együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.
Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision