2019. december 8. , 17:51
Köszöntjük Mária nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Hulladékgazdálkodás


Ügy típusa: Környezetvédelem

Ügy fajtája:

Elhagyott, illegálisan elhelyezett hulladékkal kapcsolatos ügyek

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén): -

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

(kivéve, ha az eljárásban érintett ingatlan Kapuvár Városi Önkormányzat tulajdona)

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kérelem szóban, vagy írásban.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Kérelem benyújtásakor 5.000,- Ft értékű illeték

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. számú iroda) ügyfélfogadási időben, vagy levélben (cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.) egész évben benyújtható.

Ügyfélfogadás ideje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

elintézés: 8 vagy 60 nap; fellebbezés: 15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyek kérelemre, vagy hivatalból indulhatnak. Kérelem benyújtása történhet írásban, vagy szóban. A tényállás tisztázását, illetve szükség esetén a bizonyítási eljárás lefolytatását követően Kapuvár Város Jegyzője az ügyintézési határidőn belül döntést hoz az elhagyott, vagy illegálisan elhelyezett hulladék kezelésével, valamint szankcionálásával kapcsolatban.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
  • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
  • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfeleket megilleti a szakszerű, egyszerű, együttműködő és jóhiszemű eljárás, a törvény előtti egyenlőség és egyenlő bánásmód, a jogszabályban meghatározott határidőn belül hozott döntéshez való jog, valamint az eljárás során az anyanyelv használatának joga. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni és együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision