2018. január 21. , 03:35
Köszöntjük Ágnes nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés


Növényvédelem


Ügy típusa: Környezetvédelem

Ügy fajtája:
Gyommentesítési ügyek (parlagfű és egyéb allergén gyom)

Eljárás típusa:
Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Kapuvári Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén): -

Illetékességi területe:
Kapuvár város belterületi közigazgatási területe.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Kérelem szóban, írásban, telefonon, vagy elektronikus úton.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:
Illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):
A Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. számú iroda) ügyfélfogadási időben, vagy levélben (cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.), illetve elektronikusan a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon regisztrációt követően egész évben benyújtható.

Ügyfélfogadás ideje:
A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn       800-1200 óráig
szerdán     800-1200 óráig
csütörtökön 800-1200 óráig       1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):
elintézés: 21 nap; fellebbezés: 15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Gyommentesítéssel kapcsolatos hatósági ügyek kérelemre, vagy hivatalból indulhatnak. Kérelem benyújtása történhet írásban, elektronikusan, telefonon, vagy szóban. A szóbeli kérelmet az eljáró ügyintéző jegyzőkönyv formájában írásba foglalja. A tényállás tisztázása helyszíni ellenőrzés formájában történik. Ezt követően Kapuvár Város Jegyzője az ügyben keletkezett iratokat megküldi a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának - mint növényvédelmi bírság kiszabására jogosult hatóságnak - és szükség esetén 8 napon belül elrendeli a közérdekű védekezést, majd ellenőrzi a kötelezettség teljesítését.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

https://pbr.nebih.gov.hu

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
  • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
  • 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
  • 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision