2020. április 10. , 05:48
Köszöntjük Zsolt nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Gyommentesítési ügyek


Ügy típusa: Környezetvédelem

Ügy fajtája:

Gyommentesítési ügyek (parlagfű és egyéb allergén gyom)

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén): -

Illetékességi területe:

Kapuvár város belterületi közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kérelem szóban, írásban, vagy elektronikus úton a PBR rendszeren keresztül.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. számú iroda) ügyfélfogadási időben, vagy levélben (cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.), illetve elektronikusan a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon regisztrációt követően egész évben benyújtható.

Ügyfélfogadás ideje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

elintézés: 60 nap; fellebbezés: 15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Gyommentesítéssel kapcsolatos hatósági ügy kérelemre, vagy hivatalból indulhat. Kérelem benyújtása történhet szóban,írásban vagy elektronikusan. A tényállás tisztázása helyszíni ellenőrzés formájában történik. Ezt követően Kapuvár Város Jegyzője szükség esetén kötelezi az ingatlan tulajdonosát a gyommentesítésre, vagyaz ügyben keletkezett iratokat megküldia Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának- mint növényvédelmi bírság kiszabására jogosult hatóságnak - és elrendeli a közérdekű védekezést.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

https://pbr.nebih.gov.hu

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
  • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
  • 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
  • 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfeleket megilleti a szakszerű, egyszerű, együttműködő és jóhiszemű eljárás, a törvény előtti egyenlőség és egyenlő bánásmód, a jogszabályban meghatározott határidőn belül hozott döntéshez való jog, valamint az eljárás során az anyanyelv használatának joga. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni és együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision