2020. április 10. , 05:47
Köszöntjük Zsolt nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Állattartás, állatvédelem


Ügy típusa: Környezetvédelem


Ügy fajtája:

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén): -


Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kérelem szóban, vagy írásban.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Kérelem benyújtásakor 3.000,- Ft értékű illetékbélyeg (általános tételű eljárási illeték).

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A Kapuvári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 11. számú iroda) ügyfélfogadási időben, vagy levélben (cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.) egész évben be lehet nyújtani.

Ügyfélfogadás ideje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200óráig   1300-1600 óráig


Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

elintézés: 8 vagy 60 nap; fellebbezés: 15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek kérelemre, vagy hivatalból indulhatnak. Kérelem benyújtása történhet írásban, vagy szóban. A tényállás tisztázását, illetve szükség esetén a bizonyítási eljárás lefolytatását követően Kapuvár Város Jegyzője az ügyintézési határidőn belül döntést hoz az állatok védelme érdekében.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

  • 41/2010.(II. 26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

    383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

  • 245/1998. (XII. 31.) Korm.rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről

  • 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról


Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfeleket megilleti a szakszerű, egyszerű, együttműködő és jóhiszemű eljárás, a törvény előtti egyenlőség és egyenlő bánásmód, a jogszabályban meghatározott határidőn belül hozott döntéshez való jog, valamint az eljárás során az anyanyelv használatának joga. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni és együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision