2019. december 8. , 17:49
Köszöntjük Mária nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Hatósági bizonyítvány egy lakcímen élésről


Ügy típusa: Igazgatási egyéb ügyek

Ügy fajtája:

Hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre egy lakcímen élésről

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

KapuvárVáros Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén):

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

kérelem formanyomtatványon,

lakcímkártya, személyazonosító igazolvány.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok: -

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán személyesen (Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet
11. számú iroda), vagy levélben formanyomtatványon lehet benyújtani egész évben.

Ügyfélfogadás ideje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200óráig   1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

8 nap, fellebbezés nincs

Az ügyek intézését segítő útmutatók: -

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A letölthető formanyomtatványt (kérelmet) kitöltve, aláírva kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára személyesen, vagy postai úton. A kérelem és a Települési Szolgáltatói Rendszer adatbázisa alapján 8 napon belül kerül kiállításra a hatósági bizonyítványt az egy lakcímen élésről kollégiumi elhelyezéshez, szociális támogatás igénybevételéhez felsőfokú oktatási intézmény hallgatói részére.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Honlapról letölthető a nyomtatvány.

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

Időpontfoglalás: -

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfeleket megilleti a szakszerű, egyszerű, együttműködő és jóhiszemű eljárás, a törvény előtti egyenlőség és egyenlő bánásmód, a jogszabályban meghatározott határidőn belül hozott döntéshez való jog, valamint az eljárás során az anyanyelv használatának joga. Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni és együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision