2019. december 8. , 17:33
Köszöntjük Mária nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Települési támogatás - Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás


Ügy típusa: Szociális ügyek

Ügy fajtája:
Települési támogatás – elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

Eljárás típusa:
Önkormányzati hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben Kapuvár Város Polgármestere

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör-átruházás esetén):
Kapuvári Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:
Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

kérelem formanyomtatványon,
 lakcímkártya, személyazonosító igazolvány, TAJ szám
 jövedelemigazolás, kereseti igazolás, illetve jövedelemnyilatkozat formanyomtatványon,
 halotti anyakönyvi kivonat
 a kérelmező nevére kiállított, a temetés költségeit igazoló eredeti számla

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:
illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):
Személyesen, vagy meghatalmazott útján formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben, a temetést követő 15 napon belül a Kapuvári Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálati helyiségében

Ügyfélfogadás ideje:
A települési támogatás iránti kérelem benyújtásának ügyfélfogadási rendje:
hétfőn  8:00-10:00 óráig
szerdán 8:00-10:00 óráig

A települési támogatás kifizetésének ügyfélfogadási rendje:
hétfőn  10:00-11:00 óráig
szerdán 10:00-11:00 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):
Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülés.

Fellebbezési határidő:
15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):
Kapuvár Város Polgármestere támogatásban részesítheti a temetést követő 15 napon belül azt a szociálisan rászorult kérelmezőt, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és akinek az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg
 családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, jelenleg 37.050,-Ft,
 egyedülálló, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át, jelenleg 51.300,-Ft.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)


Honlapról letölthető a formanyomtatvány    


Időpontfoglalás:
nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
 Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.  A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision