2018. május 27. , 21:10
Köszöntjük Hella nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés


Személyes költségmentesség megállapítása


Ügy típusa: Szociális ügyek

Ügy fajtája:

Személyes költségmentesség megállapítása

 

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskörátruházás esetén):

Kapuvár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

 

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A kérelemhez csatolni kell a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak a 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, nyugdíjas esetén az utolsó havi nyugdíjszelvényt, vagy fizetési számlakivonatot.

 

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illetékmentes

 

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Személyesen, vagy meghatalmazott útján írásban kell benyújtani a kérelmet

 

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn          800-1200 óráig

szerdán         800-1200 óráig

csütörtökön   800-1200 óráig 1300-1600 óráig

 

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

Azonnal, illetve 21 nap

 

Fellebbezési határidő:

nincs

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

Jövedelem és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül azt a felet lehet költségmentességben részesíteni:

Azt a felet is, aki aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, valamint rendszere gyermekvédelmi kedvezményben részesül, hadigondozott és nemzeti gondozott, hajléktalan, menekült.

Költségmentességet lehet engedélyezni, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme, nyugdíja nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és tulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

 

Időpontfoglalás:

nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm.rendelet.

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli

 

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision