2020. április 10. , 04:41
Köszöntjük Zsolt nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Költségmentesség megállapítása


Ügy típusa: Igazgatási egyéb ügyek

Ügy fajtája:

Költségmentesség megállapítása

Eljárás típusa:

Államigazgatási, önkormányzati hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város Önkormányzat Polgármestere, Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvár Város Önkormányzat, és Polgármesteri Hivatal

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A kérelemhez csatolni kell a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak a 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, nyugdíjas esetén az utolsó havi nyugdíjszelvényt, vagy fizetési számlakivonatot.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

-

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Személyesen, vagy meghatalmazott útján írásban, vagy ügyfélkapun kell benyújtani a kérelmet

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn 8-12 óráig

szerdán 8-12 óráig

csütörtökön 8-12 óráig 13-16 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

Az adott ügyben megjelölt határidő.

Fellebbezési határidő:

nincs

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más fontos okból költségmentességet engedélyezhet.

Költségmentességet lehet engedélyezni, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme, nyugdíja nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és tulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

Időpontfoglalás:

nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv.,16. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 130.§.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben jár el.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision