2017. december 16. , 04:15
Köszöntjük Etelka, Aletta nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése


Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek

Ügy fajtája:

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

BÁH Állampolgársági Igazgatóság

Hazai Anyakönyvi Osztálya

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Illetékességi területe:

A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet lakóhelytől függetlenül bármely település Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

Külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Születés hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

A születés tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

Szülők személyazonosításra alkalmas, és állampolgárságot igazoló okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

Szülők házassági anyakönyvi kivonata, amennyiben a gyermek házasságon kívül született teljes hatályú apai elismerés megtétele szükséges.

Szülők nyilatkozata a gyermek névviselésére és a lakóhelyére vonatkozóan.

Házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

Házasság tényét bizonyító eredeti idegen nyelvű okirat hiteles magyar nyelvű fordítása.

A férj, feleség személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

A férj, feleség nyilatkozatai a házassági névviselésről, amennyiben azt a házassági anyakönyvi kivonat nem tartalmazza.

A férj, feleség családi állapotának igazolása céljából:

elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,

özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.

Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

Házassági anyakönyvi kivonat (mely tartalmazza a válás tényét) hiteles magyar nyelvű fordítása, vagy a házasság felbontását igazoló jogerős végzés hiteles magyar nyelvű fordítása

EU tagállamában kimondott válás esetén un. Brüsszel II. igazolás. Az igazolást csak külön kérésre adja ki az eljáró bíróság, melyet nem szükséges fordíttatni.

Haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelem:

Az elhalálozás tényét bizonyító eredeti okirat hiteles magyar nyelvű fordítása

Az elhalt személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányai eredetben (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

Családi állapot igazolására:

Elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását, vagy érvénytelenné nyilvánítását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,

Özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

nincs

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem a lakóhelytől függetlenül bármely település Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetőjénél, vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, aki az iratokat továbbítja a BÁH Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztálya részére. 

Ha magyar állampolgár külföldön történt születéséről, házasságkötéséről, bejegyzett élettársi kapcsolatáról vagy halálesetéről az anyakönyvvezető vagy a konzuli tisztviselő tudomást szerez, az anyakönyvezést hivatalból kezdeményezi.

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1200 óráig
szerdán           800-1200 óráig
csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

5 nap az iratok felterjesztésére

A hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje két hónap.

Fellebbezési határidő: -

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéről kiállított okirat hiteles magyar nyelvű fordításban a külföldi okiratok elfogadhatóságára vonatkozó szabályok figyelembevételével (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille) fogadható el.

Az anyakönyvi eljárásban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.

Az anyakönyvi esemény adatairól az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A hiányzó adatokra az ügyfél külön jegyzőkönyvben tehet személyes nyilatkozatot, majd az anyakönyvi eseményről felvett jegyzőkönyvet, illetve a csatolt okiratokat felterjeszti

Amennyiben a szülők házassága nincs Magyarországon anyakönyvezve, a gyermek hazai anyakönyvezésének kérelmezésével egy időben annak anyakönyvezését is kérelmezni kell.
Külföldön született magyar állampolgárt a születés anyakönyvezésével egyidejűleg a BÁH Hazai Anyakönyvi Osztálya veszi nyilvántartásba (polgárok személyi adat- és lakcímnyilvántartása) és gondoskodik a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállításáról is.
Egyszerűsített honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerezett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság Honosítottak Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi. (Címe:1903. 1903 Budapest Pf. 314/24)

Hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, haláleset) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Honosítási és Hazai Anyakönyvi Osztálya anyakönyvezi. (Címe: 1903 Budapest Pf. 314/24)

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

Időpontfoglalás:

nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1979. évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision