2020. április 2. , 13:58
Köszöntjük Áron nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Haláleset anyakönyvezése


Ügy típusa: Anyakönyvi ügyek

Ügy fajtája:

Haláleset anyakönyvezése

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetője

Illetékességi területe:

A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek illetékességi területén az esemény történt

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A haláleset bejelentésének – ideértve a bíróságnak a holtnak nyilvánításról vagy a halál tényének megállapításáról szóló értesítését – tartalmaznia kell legalább

a holtnak nyilvánítás kivételével a haláleset helyét, idejét, az elhalt személy születési helyét idejét és születési családi és utónevét

Halott vizsgálati bizonyítvány I-IV példánya

Az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:

Ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)

Ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs : házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata/ a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)

Ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (amennyiben a bejelentő rendelkezésére áll)

Külföldi állampolgár halálesete:

Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.

Ha az elhalt családi állapota házas: házassági anyakönyvi kivonat

Ha az elhalt családi állapota özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Ha az elhalt családi állapota elvált: jogerős bírósági határozat

Nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.

Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

A halotti anyakönyvi kivonat kiállítása az eljárás során illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Halálesetet a halottvizsgálati bizonyítvány megküldésével a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Hvkr.) megjelölt személy vagy szerv - az eljárás megindításához szükséges, Hvkr.-ben meghatározott adatokkal együtt - jelenti be.

Az intézetben történt halálesetet az elhalt  hozzátartozója, vagy az  általa meghatalmazott temetkezési vállalkozó jelenti be a haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél

Az intézeten kívüli halálesetet az elhalttal együtt élő vagy az elhalt hozzátartozója, vagy az általa meghatalmazott temetkezési vállalkozó, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett.

Hivatalból kell anyakönyvezni a halálesetet, ha bejelentésre kötelezett nincs vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. Ilyen esetben az anyakönyvvezető gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről.

Az elhalt bevont személyazonosító igazolványát a hozzátartozó külön kérésére az anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadja a haláleset bejelentőjének.

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn             800-1200 óráig

szerdán           800-1200 óráig

csütörtökön     800-1200 óráig  1300-1600 óráig,

haláleset bejelentése minden munkanapon hivatali időben

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

azonnal

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A halálesetet legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

nincs

Időpontfoglalás:

nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
  • 429/2017.(XII.20.)Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision