2020. április 5. , 10:53
Köszöntjük Vince nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Mezőgazdasági vadkár igény bejelentés


Ügy típusa: Mezőgazdasági igazgatási ügyek

Ügy fajtája: 

Mezőgazdasági vadkár igény bejelentés


Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy


Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője


Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály


Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kérelem, bizonyítékok, személyazonosítása alkalmas okmány, illetve lakcímigazolvány, meghatalmazás


Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

3.000,-Ft eljárási illeték, illetékbélyegben leróva vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye feltüntetésével kell megfizetni a Kapuvár Városi Önkormányzat 10700426-46775308-51100005 számlaszámra.


Alapvető eljárási szabályok:

Az eljárás kérelemre indul, ami tartalmazza a kérelmező (károsult) nevét, lakcímét /székhelyét/, a képviselő nevét, lakcímét /székhelyét/, a vadászatra jogosult nevét, székhelyét, meghatalmazott képviselőjét, a vadkárral érintett terület, növényi kultúra megjelölését.

Kötelező megtéríteni a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (vadkár).

A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:


  1. őszi gabona: október 1. - augusztus 15.;
  2. tavaszi gabona: április 1. - augusztus 1.;
  3. kukorica: április 15. - november 30.;
  4. burgonya: április 15. - október 15.;
  5. napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30.;
  6. borsó: március 1. - augusztus 30.;
  7. szőlő, gyümölcsös: egész évben

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül lehet igényelni. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
A vadkár megállapítását meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző nyolc napon belül rendeli ki


Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy  képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazott útján nyújtható be a kérelem. Elektronikus ügyintézésre köteles  minden ügyfélként eljáró gazdasági szervezet, és az ügyfél jogi képviselője


Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

         hétfőn          800-1200 óráig

         szerdán        800-1200 óráig

         csütörtökön   800-1200 óráig 1300-1600 óráig

 

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

Fellebbezni a vadkár igény és mértékének megállapítására hozott határozat ellen, a közléstől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályához címzett ( 9021 Győr, Jókai u. 12.) de a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél előterjeszthető 2 példányos fellebbezéssel élhet.

Az  illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, mely illetéket a fellebbezés elő példányán kell leróni.


Az ügyek intézését segítő útmutatók(az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):


Az eljárás kérelemre indul és mezőgazdasági kárszakértő kirendelésével folytat le a hatóság.

Kárbecslés időpontjáról és helyéről - az azon való részvétel céljából - a jegyző az érdekelteket értesíti. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a vadkár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.
A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.


Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Nincs


Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Nincs


Időpontfoglalás:

Nincs


Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.


Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision