2018. március 23. , 12:09
Köszöntjük Emőke nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés


Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele


Ügy típusa: Ipari- Kereskedelmi - Vállalkozási igazgatási ügyek

Ügy fajtája:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele, módosítása

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági eljárás

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását,

egyéni vállalkozói igazolvány, ill. arra vonatkozó igazolás, valamint a társas vállalkozás igazolása /cégbejegyzés/végzés és aláírási címpéldány

képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

vásárlók könyve hitelesítésre

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

3.000,-Ft ,melyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton, formanyomtatványon, vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye feltüntetésével kell megfizetni a Kapuvár Városi Önkormányzat 10700426-46775308-51100005 számlaszámra.


Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba  vétele iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Elektronikus ügyintézésre köteles  minden ügyfélként eljáró gazdasági szervezet, és az ügyfél jogi képviselője

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn          800-1200 óráig

szerdán        800-1200 óráig

csütörtökön   800-1200 óráig 1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

8 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet 6. sz. mellékletében  meghatározott egyes termékkörök bejelentés után forgalmazhatók.

A fenti rendelet alapján az üzleteket nyilvántartásba kell venni.


A nyilvántartás itt letölthető (.pdf – Frissítve: 2018.03.20.)  


Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

Honlapról letölthető a formanyomtatvány


Időpontfoglalás:

nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • a kereskedelemről szóló  2005. évi CLXIV tv., a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet,
  • a Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának  általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv.
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII tv. ,
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi Cl. .tv.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.
Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision