2017. december 16. , 04:34
Köszöntjük Etelka, Aletta nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés

Üzlet működési engedélyezési eljárás


Ügy típusa: Ipari- Kereskedelmi - Vállalkozási igazgatási ügyek

Ügy fajtája:

Üzlet működési engedélyezési  eljárás

 

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

 

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskörátruházás esetén):

Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

 

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Az üzlethelyiség használatára jogosító szerződés,egyéni vállalkozói igazolvány, ill. arra vonatkozó igazolás, valamint a társas vállalkozás igazolása /cégbejegyzés

 

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illetékmentes

 

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Az üzlet működési engedélye  iránti kérelmet személyesen, vagy írásban az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

         hétfőn          800-1200 óráig

         szerdán         800-1200 óráig

         csütörtökön   800-1200 óráig    1300-1600 óráig

 

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

21 nap

 

Fellebbezési határidő:

15 nap

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazható termékek a következők:

-dohánytermékek;

-a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;

-az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

-állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

-fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;

-növényvédő szerek és hatóanyagaik;

-nem veszélyes hulladék;

-„A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján az üzleteket nyilvántartásba kell venni.


A nyilvántartás itt letölthető (.pdf – Frissítve: 2017.10.11.)  

 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető elektronikus programok elérése)

Honlapról letölthető a nyomtatvány

 

Időpontfoglalás:

nincs

 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet, 1990. évi XCIII tv. Az illetékekről, 2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

 

 

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision