2019. december 8. , 17:52
Köszöntjük Mária nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Üzlet működési engedélyezési eljárás


Ügy típusa: Ipari- Kereskedelmi - Vállalkozási igazgatási ügyek

Ügy fajtája:

Üzlet működési engedélyezésére és módosítására vonatkozó eljárás

Eljárás típusa:

Államigazgatási hatósági ügy

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor  a kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogszerűségét , haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását,

egyéni vállalkozói igazolvány, ill. arra vonatkozó igazolás, valamint a társas vállalkozás igazolása /cégbejegyzés, cégkivonat/végzés és aláírási címpéldány

vásárlók könyve,

képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Illetékmentes, csak működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység engedélyezése esetén

adatmódosítás 3.000,- Ft, melyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton, formanyomtatványon, vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye feltüntetésével kell megfizetni a Kapuvár Városi Önkormányzat 10700426-46775308-51100005 számlaszámra.

Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):

Az üzlet működési engedélye  iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház estében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök. Elektronikus ügyintézésre köteles  minden ügyfélként eljáró gazdasági szervezet, és az ügyfél jogi képviselője

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfőn          800-1200 óráig

szerdán        800-1200 óráig

csütörtökön   800-1200 óráig

                  1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

8 nap

Fellebbezési határidő:

15 nap

Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók:  

  • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-,fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag,
  • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; 
  • állat-gyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 
  • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1.,2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott feltételekkel; 
  • növényvédő szerek és hatóanyagaik; 
  • nem veszélyes hulladék; 
  • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.


A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján az üzleteket nyilvántartásba kell venni.

A nyilvántartás itt letölthető (.xls – Frissítve: 2019.05.21.)   


Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne:

Kapuvár város OHP portálon benyújtható ürlapjai itt elérhetőek!

 

Időpontfoglalás:

nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

  • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet,
  • az illetékekről szóló  1990. évi XCIII tv.,
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision