2020. április 10. , 05:47
Köszöntjük Zsolt nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek
 


EUvonal
Ügyintézés

Az e-ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) oldalon lehetséges!
Ide kattintva átirányitjuk az elektronikus ügyintézés oldalra!

Birtokvédelmi eljárás


Ügy típusa: Igazgatási egyéb ügyek

Ügy fajtája: 

Birtokvédelmi eljárás

Eljárás típusa:

Polgári dologi jogviszony, bírósági hatáskör, egy éven belüli birtoksértés esetén  a jegyző dönt

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):

Kapuvár Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Igazgatási Osztály

Illetékességi területe:

Kapuvár város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kérelem, bizonyítékok, személyazonosítása alkalmas okmány, illetve lakcímigazolvány, meghatalmazás

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:

Az eljárási illeték 3.000,- Ft, illetve a  jegyző az eljárási költségek viselésére kötelezi

a) a kérelem elutasítása esetén a birtokvédelmet kérőt,

b) birtoksértést megállapító döntés esetén a birtoksértőt, az egyéb eljárási költségek a kérelmezőt terhelik.

Alapvető eljárási szabályok:

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be a kérelem és mellékletei eggyel több példányban, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Ügyfélfogadás ideje:

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

         hétfőn          800-1200 óráig
         szerdán        800-1200 óráig
         csütörtökön   800-1200 óráig 1300-1600 óráig

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

Alapesetben 15 nap

A birtokvédelmi ügyben hozott határozat ellen az illetékes bírósához lehet fordulni.

Az ügyek intézését segítő útmutatók(az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):

A kérelem tartalmazza

a) a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,

b) annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),

c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,

f ) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

) A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Honlapról letölthető formanyomtatvány

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Nincs

Időpontfoglalás:

Nincs

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.


Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision