2018. március 23. , 17:46
Köszöntjük Emőke nevű kedves olvasóinkat!
Keresés
Keresendő szöveg, kifejezés:
 
Belépés
Ha már regisztrált, lépjen be!
  
Eseménynaptár
H K Sz Cs P Sz V
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 Események

   Fotógaléria

   Könyvajánló


Elnyert pályázatok
 
     
 Elnyert pályázatok - sikeres projektek

 
EUvonal
Ügyintézés


Építéshatósági eljárások tájékoztatója és ügymenet leírások


Ügy típusa: Építési ügyek

Eljárás típusa:

Építéshatósági eljárások tájékoztatója és ügymenet leírások:
https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok


Ügy fajtája:

Államigazgatási hatósági ügy

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Kapuvár Város Jegyzője

 

Ténylegesen eljáró szerv megnevezése:

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Építésügyi Csoport (9330 Kapuvár, Fő tér 1. I. emelet 23-25. iroda)

 

Illetékességi terület:

Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Szárföld, Veszkény, Vitnyéd, Vásárosfalu, Vadosfa

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok   

 

Eljárási illetékek:


 

A fellebbezés illetéke:

 

 

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje): a kérelmet postai úton a hatóság címére (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) küldve, valamint személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal I. emelet 23-25. irodáiban lehet benyújtani

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfőn: 8.00 - 12. 00 óráig

Szerdán: 8.00 - 12. 00 óráig

Csütörtökön: 8.00 - 12. 00 óráig és 13.00 - 16. 00 óráig

 

Az ügyintézés határideje:

30 nap

 

Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

 

Az ügyek intézését segítő útmutatók:

 

Az ügyfél kérheti a jogutódlást, ha az építésügyi hatósági eljárás alapjául szolgáló jogviszonyban a polgári jog szabályai szerint az építtető (kérelmező) vagy kötelezett helyébe az eljárás folyamán, vagy annak jogerős lezárását követően jogutód lép.

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Építésügyi hatásági kérelmek   


Igénybe vehető elektronikus programok elérése: -

 

Időpontfoglalás: -


Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

 

  • 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (R.) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
  • 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) az illetékekről
  • 2004. évi CXL. törvény (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

 

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga.  Az ügyfelek és képviselőik, valamint más érdekeltek részére biztosított az irat-betekintési jog. Az eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője az egyes kapcsolattartási formák (írásban: postai úton, vagy telefaxon, vagy személyesen átadott irat útján, vagy kézbesítési meghatalmazott útján, vagy a hatóság kézbesítője útján, vagy kézbesítési ügygondnok útján, vagy hirdetményi úton) közül szabadon választhat.

Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.

A hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel, amely akkor tagadható meg, ha

-nem kapott felmentést a minősített adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól,

-nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná.

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője egyébként rosszhiszeműen jár el, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja.

Copyright © 2007
Kapuvár Város Önkormányzata
 
Impresszum
Kérdések, információ: kapuvar@kapuvar.hu
 
Powered by webgyár
Design by Monokrome Vision