Közszolgáltatási szerződés

Kapuvár Városi Önkormányzat – Kapukom Kft.Szerződés tárgya: Fizető parkolóhelyek üzemeltetése, önkormányzati piac üzemeltetése és fenntartása, parkfenntartási feladatok, közfoglalkoztatás munkaszervezési feladatok, önkormányzati kézbesítői és egyéb technikai feladatok

Időtartam: 2020. január 1 – 2020. december 31.

Szerződés összege: A Szolgáltatónak a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során felmerült, az 1. pontban felsorolt bevételeiből nem fedezett működési költségeire az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében meghatározott általános működési támogatást nyújt. A működési támogatás összegéről a felek megállapodást kötnek.