„SEDES SAPIENTIAE ” ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2022

„SEDES SAPIENTIAE”


Ösztöndíj pályázat 2022. évi meghirdetése


Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2022. (IV. 28.) ÖKT. határozata, valamint 128/2022. (VI. 30.) ÖKT. határozata alapján a kapuvári állandó lakóhellyel rendelkező, a tanulásban kiváló teljesítményt nyújtó közép és felsőfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok anyagi megbecsülésére, kitüntetésére, további ösztönzésére, az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére meghirdeti a SEDES SAPIENTIAE ösztöndíj pályázatot.

Az ösztöndíjat egy tanévre (2 szemeszter) kell meghirdetni. A középfokú oktatási intézményben tanulók „A” típusú, a felsőfokú oktatási intézményben tanulók „B” típusú pályázatot nyújtanak be.

Az ösztöndíj pályázat beadási határideje:
2022. szeptember 15. (csütörtök) 16:00 óra

elektronikus úton: 24:00 óra.

A nyertes személyekről a Humán Bizottság 2022. szeptember végi bizottsági ülésén dönt.

A nyertesek részére az ösztöndíjat a polgármester egy összegben október hónap második vagy harmadik szombatján, ünnepélyes keretek között adja át.

A pályázatra történő jelentkezés a pályázati kiíráshoz csatolt formanyomtatványon történik.

A pályázat benyújtásának feltételeit és a csatolandó mellékletek listáját a pályázati kiírás tartalmazza.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (.pdf)  

PÁLYÁZATI ŰRLAP (.docx)  


Kapuvár, 2022. augusztus 15.

Hámori György s.k.

polgármester